Erlang: Hello World

Erlang дуже цікава і незвична мова програмування, вирішив трохи покопатись у ній, почав з простого “Hello world!” 🙂

метод1:

$ erl -noshell -eval 'io:fwrite("Hello, world!\n"), init:stop().'
Hello, world!

метод2:

-module(hello).
-export([start/0]).
start() ->
    io:fwrite("Hello, world!\n").
$ erlc hello.erl
$ erl -noshell -s hello start -s init stop
Hello, world!

метод3:

$ cat hello
#! /usr/bin/env escript
main(_) -> io:fwrite("Hello, world!\n").
$ ./hello
Hello, world!coded by nessus