Спеціальні символи HTML

Опис спеціальних символів HTML, може комусь знадобиться

Спеціальні символи HTML

Опис Символ Код
Лапка " "
Амперсант & & &
Знак «менше» < < <
Знак «більше» > > >
Трикрапка …  
Хрестик †  
Подвійний хрестик ‡  
Циркумфлекс ˆ ˆ  
Знак номера №  
Промілле ‰  
Ліва лапка ‘  
Права лапка ’  
Ліва подвійна лапка “  
Права подвійна лапка ”  
Жирна крапка •  
Коротке тире –  
Довге тире —  
Тильда ˜ ˜  
Товарний знак ™  
Пробіл      
Перевернутий знак оклику ¡ ¡ ¡
Знак цента ¢ ¢ ¢
Знак фунта стерлінгів £ £ £
Знак валюти ¤ ¤ ¤
Знак ієни ¥ ¥ ¥
Пунктирна верикальна палка ¦ ¦ ¦
Знак параграфа § § §
Умляут ¨ ¨ ¨
Знак авторського права © © ©
Порядковий числівник жіночого роду ª ª ª
Ліва углова лапка « « «
Знак «ні» ¬ ¬ ¬
Програмний переніс ­ ­ ­
Зареєстрований торговий знак ® ® ®
Знак тривалості голосного звука ¯ ¯ ¯
Знак градуса ° ° °
Плюс/мінус ± ± ±
Показник степені 2 (квадрат) ² ² ²
Показник степені 3 (куб) ³ ³ ³
Наголос ´ ´ ´
Приставка «мікро» µ µ µ
Знак абзаца ¶ ¶
Середня точка · · ·
Седиль ¸ ¸ ¸
Показник степені 1 ¹ ¹ ¹
Порядковий числівник чоловічого роду º º º
Права кутова лапка » » »
Одна четверта ¼ ¼ ¼
Одна друга ½ ½ ½
Три четвертих ¾ ¾ ¾
Перевернутий знак питання ¿ ¿ ¿
Прописна A з тупим наголосом À À À
Прописна A з гострим наголосом Á Á Á
Прописна A із циркумфлексом Â Â Â
Прописна A з тильдою Ã Ã Ã
Прописна A з умляутом Ä Ä Ä
Прописна A із кружком Å Å Å
Прописна лігатура AE Æ Æ Æ
Прописна C із седилем Ç Ç Ç
Прописна E з тупим наголосом È È È
Прописна E з гострим наголосом É É É
Прописна E із циркумфлексом Ê Ê Ê
Прописна E з умляутом Ë Ë Ë
Прописна I з тупим наголосом Ì Ì Ì
Прописна I з гострим наголосом Í Í Í
Прописна I із циркумфлексом Î Î Î
Прописна I з умляутом Ï Ï Ï
Прописна ісландська «ет» Ð Ð Ð
Прописна N з тильдою Ñ Ñ Ñ
Прописна O з тупим наголосом Ò Ò Ò
Прописна O з гострим наголосом Ó Ó Ó
Прописна O із циркумфлексом Ô Ô Ô
Прописна O з тильдою Õ Õ Õ
Прописна O з умляутом Ö Ö Ö
Знак множення × × ×
Прописна O з косою рисою Ø Ø Ø
Прописна U з тупим наголосом Ù Ù Ù
Прописна U з гострим наголосом Ú Ú Ú
Прописна U із циркумфлексом Û Û Û
Прописна U з умляутом Ü Ü Ü
Прописна Y з гострим наголосом Ý Ý Ý
Прописна ісландська «торн» Þ Þ Þ
Рядкова німецька лігатура «sz» ß ß ß
Рядкова A з тупим наголосом à à à
Рядкова A з гострим наголосом á á á
Рядкова A із циркумфлексом â â â
Рядкова A з тильдою ã ã ã
Рядкова A з умляутом ä ä ä
Рядкова A із кружком å å å
Рядкова лігатура ae æ æ æ
Рядкова c із седилем ç ç ç
Рядкова E з тупим наголосом è è è
Рядкова E з гострим наголосом é é é
Рядкова E із циркумфлексом ê ê ê
Рядкова E з умляутом ë ë ë
Рядкова I з тупим наголосом ì ì ì
Рядкова I з гострим наголосом í í í
Рядкова I із циркумфлексом î î î
Рядкова I з умляутом ï ï ï
Рядкова ісландська «ет» ð ð ð
Рядкова N з тильдою ñ ñ ñ
Рядкова O з тупим наголосом ò ò ò
Рядкова O з гострим наголосом ó ó ó
Рядкова O із циркумфлексом ô ô ô
Рядкова O з тильдою õ õ õ
Рядкова O з умляутом ö ö ö
Знак ділення ÷ ÷ ÷
Рядкова O з косою рисою ø ø ø
Рядкова U з тупим наголосом ù ù ù
Рядкова U з гострим наголосом ú ú ú
Рядкова U із циркумфлексом û û û
Рядкова U з умляутом ü ü ü
Рядкова Y з гострим наголосом ý ý ý
Рядкова ісландська «торн» þ þ þ
Рядкова y з умляутом ÿ ÿ ÿcoded by nessus