Встановлення php модуля до веб-сервера apache на OpenBSD

Як відомо, у склад базового набору програм у OpenBSD входить Apache/1.3.29 , додати php модуль не так і важко

Крок 1:
#pkg_add php5-core-5.2.3
або через систему портів

Крок 2:
Знайдіть libphp5.so та скопіюйте її до /var/www/lib/php/modules, зазвичай вона лежить у /usr/local/lib/php/modules
#cp /usr/local/lib/php/modules/libphp5.so /var/www/lib/php/modules

Крок 3:
Відредагуйте /var/www/conf/httpd.conf і додайте наступне
LoadModule php5_module lib/php/modules/libphp5.so
AddType application/x-httpd-php .php

Крок 4:
#apachectl restart
якщо перезавантажився без помилок, значить все виконано правильно і тепер apache має підтримку php5
coded by nessus