PHP бібліотеки для Mac OS X Leopard 64 bit gd.so, pdo_mysql.so, mcrypt.so та інші

Останній Apple Mac OS X Leopard 10.5.5 має вбудований PHP 5.2.6 і Apache 2.2.8. Таким чином можна спокійно розвивати локальні веб-проекти но своєму macbook “прямо з коробки”. Але на жаль, PHP було зібрано без бібліотек GD, PDO_MySQL, MCRYPT та інші.

Щоб полегшити життя новачкам, я пропоную використати готові бібліотеки, які зібрані для платформи x86_64 (core 2 duo).

Якщо PHP ще досі не активовано в Apache, це легко зробити за допомогою файла конфігурації веб-сервера. Просто варто додати рядок
LoadModule php5_module libexec/apache2/libphp5.so
у /etc/apache2/httpd.conf

Наступним кроком треба буде вказати правильний шлях до папки зовнішніх бібліотек
/etc/php.ini
; Directory in which the loadable extensions (modules) reside.
extension_dir = "/usr/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613"

MySQL
Для встановлення MySQL можна викачати готовий пакет MySQL 5.1
Для правильної роботи з PHP треба вказати шлях до файлу сокету
/etc/php.ini
mysql.default_socket = /tmp/mysql.sock
mysqli.default_socket = /tmp/mysql.sock

GD  =>
/etc/php.ini
extension=gd.so
GD Library

PDO MySQL =>
/etc/php.ini
extension=pdo_mysql.so
PDO

MCrypt =>
/etc/php.ini
extension=mcrypt.so
у вас повинен бути встановлений Libmcrypt
MCrypt

Gettext =>
/etc/php.ini
extension=gettext.so
Gettext

_http://www.viames.it/mac-os-x.html
coded by nessus