screen в chroot debian linux

Налаштування debian lenny для нормальної роботи screen в chroot середовищі

Гадаю що це буде працювати на будь якій linux-подібній системі.

Система:

uname -a
Linux 2.6.26-2-xen-amd64

Закидаємо в chroot подрібні бібліотеки:

ldd /usr/bin/screen
linux-vdso.so.1 =>  (0x00007fff031ff000)
libncursesw.so.5 => /lib/libncursesw.so.5 (0x00007fd621386000)
libutil.so.1 => /lib/libutil.so.1 (0x00007fd621183000)
libcrypt.so.1 => /lib/libcrypt.so.1 (0x00007fd620f4a000)
libpam.so.0 => /lib/libpam.so.0 (0x00007fd620d3f000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x00007fd6209ec000)
libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x00007fd6207e7000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fd6215dd000)

Монтуємо devpts:

mount -t devpts devpts /chroot/dev/pts/

Робимо сімлінк блочного пристрою fd на pts в chroot-і:

mkdir -p /chroot/proc/self/
chroot /chroot
ln -s /proc/dev/pts /chroot/proc/self/

Створюємо блочний пристрій ptmx:

mknod -m 666 /chroot/dev/ptmx c 5 2coded by nessus