Параметри командного рядка 1С (1CV7.EXE, 1CV7L.EXE, 1CV7S.EXE)

При запуску файлу 1CV7.EXE (1CV7L.EXE, 1CV7S.EXE) у командному рядку можуть бути зазначені наступні параметри

CONFІG запуск системи 1С:Підприємство в режимі “Конфігуратор”;
ENTERPRІSE запуск системи 1С:Підприємство;
DEBUG запуск системи 1С:Підприємство в режимі “Налагодження”;
MONІTOR запуск системи 1С:Підприємство в режимі “Монітор”;

Параметри CONFІG, ENTERPRІSE, DEBUG, MONІTOR не можна змішувати між собою – у командному рядку повинен бути зазначений тільки один із цих параметрів.

/D [Шлях] каталог інформаційної бази;

/U [Шлях] робочий каталог користувача. Використання цього параметра скасовує установку робочого каталогу користувача, виконану в процесі створення списку користувачів;

/N [Ім’я] ім’я користувача. Повинне бути зазначене так само, як у списку користувачів, який створено в конфігураторі;

/P [Пароль] пароль користувача, ім’я якого зазначено в параметрі /N. Якщо укористувача немає пароля, цей параметр можна опустити;

Наявність у командному рядку параметрів /N і /P (якщо пароль у користувача існує) придушує видачу діалогу “Авторизація доступу”.

/M Запуск системи в монопольному режимі. Параметр використається тільки при запуску в режимі 1С:Підприємство й тільки для мережної версії системи;

/@ [ІМ’Я ФАЙЛА] Запуск системи 1С:Підприємство в режимі “Конфігуратор” у пакетному режимі, деМ’Я ФАЙЛА] – ім’я файлу, що містить параметри пакетного запуску;

/T [Шлях] каталог для розміщення тимчасових файлів;

/L [Параметр] мова інтерфейсу (1С вказує rus)
Наприклад,

1CV7.EXE enterprise /DD:\BASE /NБухгалтер /P123

відбудеться запуск програми без діалогів про вибір бази й режиму роботи, а також без запиту імені й пароля користувача.
coded by nessus