MySQL bin файли займають багато дискового простору

Зазвичай /var/mysql/ зберігає бінарні файли журналів. Запити зберігаються у вигляді подій, які описують зміни. Бінарні файли журналу містять також інформацію про те, як довго виконувався кожний запит.

Для чого потрібні MySQL-бінарні файли, основні 2-і функції:
* Відновлення даних.
* Висока доступність/реплікаця : бінарний журнал використовується на серверах реплікації . Майстер-сервер посилає події, що містяться в його bin-файлах, своїм підлеглим серверам, таким чином вони виконують реплікації з головним сервером.

Налаштування бінарних файлів:

log_bin= /var/log/mysql/mysql-bin.log
expire_logs_days        = 10
max_binlog_size         = 100M

останні дві опції автомотично виконують ротацію цих файлів

Для ручної ротації цих файлів можна просто по крону виконвувати

/usr/local/bin/mysql -uuser -ppass -e "PURGE MASTER LOGS
BEFORE DATE_SUB( NOW( ), INTERVAL 10 DAY);"coded by nessus