Nginx: Too Many Open Files Error

Помилка, яку можна побачити в лог-файлах nginx

Linux / UNIX має м’які і жорсткі граничні значення дескрипторів файлів, відкритих файлах. Можна використати команду ulimit, щоб переглянути ці обмеження:

# su - nginx
$ ulimit -Hn
$ ulimit -Sn

Можна легко вирішити цю проблему шляхом встановлення або збільшення лімітів по відкритим файлам. Редагуємо sysctl.conf:

fs.file-max = 70000

Та встановлюємо ліміти на користувача від якого запускається nginx /etc/security/limits.conf:

nginx    soft  nofile  10000
nginx    hard  nofile  30000

Застосовуємо зміни:

# sysctl -p

Щоб встановити значення для максимальної кількості дескрипторів файлів, які можуть бути використані від nginx процесу, редагуємо nginx.conf:

worker_rlimit_nofile 30000;coded by nessus