VIM коментування блоку кода

В усіх мовах програмування є синтаксис коментарів, при якому все починаючи від деякої послідовності символів і закінчуючи кінцем рядка є коментар. Найчастіше це “#” (скриптові мови програмування), “//” (C++ та його родичі) та “;”.
Інколи буває потрібно закоментувати велику кількість рядків, які йдуть один за одним, але прописувати коментар в кожному рядку дуже обтяжує та забирає багато часу. В мовах програмування низького рівня (наприклад асемблер) немає можливості використовувати груповий коментар

За допомогою vim це можно зробити швидко та зручно:

Спосіб №1
1. Вмикаємо виділення блоку “Ctrl+v”
2. Рухаємось вздовж коду за допомогою курсора вниз (j) або вгору(k)
3. Після виділення потрібної кількості рядків натискаємо “I” (вставка в усі рядки блоку).
4. Вводимо потрібну комбінацію, наприклад “//”
5. ESC

Кількість натиснутих клавіш для виконная всієї операції буде дорівнювати 6+N, де N -кількість рядків.

Щоб швидко видалити закоментовані рядки, зручно використовувати блочне виділення “Ctrl+v” або заміну

:'<,'>s#//##

Спосіб №2
1. Вмикаємо порядкове виділення “Shift+v”
2. Виділяємо потрібні рядки
3. Виконуємо

:'<,'>s/^/\/\//

Видалити можна також за маскою.
coded by nessus