bash history – відображення дати і часу для кожної команди

Як відображати історію команд оболонки із зазначенням дати і часу під UNIX або Linux

Якщо встановлена змінна HISTTIMEFORMAT то часова відмітка, пов’язана з кожною командою з історії записується в файл історії, відмічена коментарем

#1268521954
vim .bash_history
#1268521957
date

Щоб активувати це, необхідно встановиту змінну в потрібний вам формат

export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T "coded by nessus