Пошук великих файлів, find, ls, du

Існує нe одна команда, яка може бути використана для пошуку всіх великих файлів. Але, з допомогою команди find та shell pipes, можна легко вивести список усіх великих файлів

Синтаксис (RedHat / CentOS / Fedora Linux):
$find {/path/to/directory/} -type f -size +{size-in-bytes}b -exec ls -lh \{\} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }'
$find {/path/to/directory/} -type f -size +{size-in-kb}k -exec ls -lh \{\} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }'

Синтаксис (BSD*):
$find {/path/to/directory/} -type f -size +{size-in-bytes}c -exec ls -lh \{\} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }'

Для пошуку великих файлів (50 мегабайт) в поточному каталозі (BSD*):
$ find . -type f -size +50000000c -exec ls -lh \{\} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }'

Команда ls для пошуку найбільших файлів в каталозі
$ls -lSh

5 найбільших (BSD*)
$ls -lSh|head -6

5 найбільших (Linux)
$ls -lSh|head +6

5 найменших (BSD*)
$ls -lShr|head -6

За допомогою команди du:
пошук 3х найбільших файлів
du -hxak . |sort -r | head -3
coded by nessus